lördag 20 oktober 2018

Förr, nu och i framtiden

Nu har det gått några veckor sedan eleverna och jag bytte roller. Eleverna har nu haft sina lektioner för varandra om klimatzonerna. Som vanligt imponerar eleverna på mig och vi har minst sagt haft lärorika veckor. Jag är inte bara imponerad över deras planering och genomförande av lektioner utan även av deras samarbete och respekt för varandra. Efter alla genomfört sina lektioner gick vi gemensamt igenom och repeterade alla zonerna och samtliga elever hade lärt sig det viktigaste om zonerna.  Detta visar verkligen på att eleverna lär sig av varandra och att de behöver varandra för att utvecklas. Självklart hade jag kunnat välja att hålla genomgångar om de olika zonerna men tyckte detta var en rolig variant där eleverna blev mer delaktiga. Att låta eleverna hålla lektioner för varandra är något jag kommer arbeta mer med och framförallt fortsätta göra eleverna delaktiga på lektionerna med målet att de ska känna en mening med att gå i skolan.

Min lärarstudent Nabi

Under en månads tid har jag och eleverna fått äran att lära känna en lärarstudent vid namn Nabi. Det blev hastigt bestämt att han skulle följa med mig och ha so tillsammans med 7:orna. Både jag och eleverna tyckte det var en liten konstig känsla i början med en till vuxen i klassrummet. Men desto mer vi lärde känna Nabi desto roligare var det för både mig och eleverna. Att få vara en till vuxen i klassrummet är en sån tillgång och man kan känna att man räcker till mer för eleverna när man är två.

Måste vara ärlig och säga att jag var lite nervös i början när Nabi kom eftersom jag själv bara snart varit lärare i 2 år. Kommer jag kunna hjälpa honom? Kan jag lära han saker? Kommer han fortsätta vilja plugga till lärare efter han varit hos oss?

Men precis samma glädje jag har när jag möter mina elever kände jag att Nabi också kände. Han tyckte det var så roligt att få lära känna våra fina 7:or och eleverna kände samma. Det kändes tomt när han skulle säga hejdå men vi ser framemot hans återkomst under hans nästa vfu- period.

Jag hoppas som sagt att jag kunde inspirera och lära Nabi något under hans tid hos oss. Om inte annat så lärde han oss en massa. Han fick mig även att reflektera mycket över varför jag gör det jag gör i min lärarroll. Men han gjorde också att jag blev påmind om varför jag älskar detta yrket så mycket. Utbytet av kunskaper, skapandet av relationer och få se elevernas utveckling, det är inget som slår den känslan kan jag lova.

Nabi planerade även upp ett område kopplat till geografi och historia när han var här som vi nu fortfarande arbetar med.

Förr- nu och i framtiden

Eftersom vi var mitt uppe med klimatzonerna när Nabi kom fick han planera för nästa område. Jag berättade att vi kommer fortsätta arbeta med klimatförändringarna för att koppla det till en hållbar utveckling. Eftersom Nabi pluggar till historielärare blev det naturligt att han valde att koppla klimatförändringarna till historian. Han presenterade en powerpoint där han lyfte fram energianvändningen förr jämfört med idag. Han gjorde detta utifrån olika områden som exempelvis hemarbete, transport, jordbruk, kläder, bostad och kommunikation. Här visade han bilder på hur man exempelvis arbetade med jordbruket förr jämfört med idag. Detta kopplade han ihop med 1800- talets industrialisering. Men han pratade även för och nackdelar med förändringen samt väckte nyfikenhet hos eleverna när de fick gissa och diskutera hur de tror framtiden kommer se ut.

Just nu skriver eleverna om ett valfritt område från ovanstående där de skriver om hur energianvändningen förändras, för och nackdelar med förändringen, hur samhället utvecklats samt hur de tror framtiden kommer se ut. Både jag och eleverna kallar det för Nabis uppgift och den verkar ha väckt ett stort intresse hos många. Ska bli roligt att få läsa deras resonemang och tankar.

Efter lovet kommer vi sedan arbeta vidare med vad som menas med en hållbar utveckling och prata mycket om Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen.

Här ser ni en bild från Nabis presentation. Något som jag tar med mig också som lärdom är att jag ska använda mig av mer bilder när jag håller genomgångar. Detta var något Nabi verkligen gjorde och som uppskattades av eleverna.

lördag 22 september 2018

Jag och eleverna byter roller

Skolstart 

Det har minst sagt varit en intensiv start denna terminen med spända både elever och lärare inför att börja åk 7. Ny termin, nya kunskapskrav, nya lärare, nya klasskamrater, nya salar, allting blir nytt.

En rörig start med en del förvirringar kring schemat, klasser, skåputdelning och en del annat.
Har nog hört frågan "vart ska vi vara nu?" hundra gånger samtidigt som eleverna många gånger fått tillbaka " ehhh, jag vet inte men jag kollar upp det. " Vi har alla varit lite förvirrade men hjälpts åt för att tillsammans reda ut alla problem som vi stött på. Detta har även många gånger lett fram till en hel del skatt och skolstarten har utav tvekan även varit fylld med glädje. Relationer har även redan hunnits skapats och vänskapsband har vuxit fram medans en del vänskaper förstärkts. Vi har även haft en start fyllt med  ett positivt lärande där vi redan hunnit lära massor av varandra genom att vi lär oss tillsammans.

Som so:lärare har det även varit en intensiv start av terminen med valet i september, ett val som är viktigt att diskutera med våra elever och framtida medborgare.

Vi har haft ett skolval som både hunnits planerats, arrangerats och diskuterats och där eleverna varit delaktiga i hela processen. Varit intressanta utvärderingar och tankar kring varför resultatet blev som det blev men även kloka tankar kring vad man tror ska hända nu.

Att få vara so:lärare för våra sjundeklassare är verkligen en ära. Det har varit fantastiskt kul att få påbörja  deras resa i högstadiet. Men även roligt att se deras stora intresse för politiken. Detta gör mig som lärare varm i hjärtat och trygg i själen. Att veta att framtiden är trygg då våra elever redan nu har funderingar kring hur vi tillsammans kan göra världen till en bättre plats.

Vad händer nu? 

Vi har precis avslutat vårt område kopplat till politik genom att eleverna fick skriva ett brev till en politiker.  Medans jag sitter och läser breven slår det mig att jag är så imponerad över kunskaper mina elever besitter och deras stora engagemang att lära sig, men även deras idéer och kreativa tankar. Jag har därför bestämt mig att inför nästa område som är klimat ska eleverna få leva ut sina kreativiteten och delge sina idéer. Vi ska börja prata om klimat och klimatzoner för att sedan återkomma till vikten av politiska beslut för en hållbar utveckling.

Elevledda lektioner

Jag och eleverna kommer byta roller då de ska i mindre grupper ( 2-4 ) planera en lektion kopplat till en klimatzon som de fått tilldelad. De ska hålla en lektion för sina klasskamrater där målet är att de ska lära sina kamrater om den zonen som de fått i uppdrag att ansvara för. Eleverna får väldigt fria tyglar och får som sagt låta sin kreativitet komma fram. Dock har dem ett krav vilket är att de på något sätt måste aktivera sina klasskamrater under lektionen. Det är alltså ingen redovisning, eleverna som lyssnar ska vara delaktiga under lektionen. Här blir det en utmaning för eleverna att tänka till kring hur man får alla delaktiga i ett klassrum.

Målet med uppgiften 

Varför jag har valt att ge eleverna denna uppgift är många men framförallt tycker jag det är viktigt att elever tar större plats i klassrummet. Att de vågar ta mer plats och att de inser att deras tankar är viktiga och utan dem utvecklas vi inte för att lärande är något man gör tillsammans.

Målet är även att arbeta med ett av skolans utvecklingsområde som är kooperativa lärandet. Alltså att eleverna ska lära av varandra. När elever lär varandra lär dem även sig själva. Varje dag som jag håller en lektion och ska lära eleverna något lär jag mig hur mycket som helst. Eleverna lär mig minst lika mycket tillbaka och jag tycker det är viktigt att dem inser det.

Slutligen väljer jag även att göra denna uppgift för förberedda eleverna inför framtiden. Att ta plats är viktigt, att förstå att ens åsikter och tankar är värdefulla och att man är unik. Alla bidrar något till samhället och tillsammans skapar vi och utvecklar vår värld.

För en del av våra elever är vår fina skola ny medans för en del har det blivit byte av korridor.söndag 1 juli 2018

" Barnen är vår framtid "

Nu har det gått några veckor sedan skolavslutningen och jag hoppas innerligt att mina fina elever njuter av ledigheten. Att de kopplar av och gör precis allt de bara vill göra, skapar nya upplevelser och tar vara på allt det goda i livet. Hoppas att de sedan kommer tillbaka med samma entusiasm till att lära sig nya saker som jag under året tillsammans fått ta del av. Imponerade över att de så gärna vill lära sig nya saker samtidigt som de även vill dela med sig och reflektera över de kunskaper de redan besitter.


Innan vi gick på sommarlov hade vi tillsammans ett projekt  kopplat till samhällskunskap och svenska. Vi lärde oss om politik och det politiska systemet i Sverige. Självfallet diskuterade vi valet som kommer till hösten och de olika partierna och dess olikheter men även likheter.  

Egna partier

I detta arbetsområdet bestämde vi oss för att eleverna skulle få skapa sina egna partier där målet var att kreativiteten skulle flöda. Att de tillsammans i grupper skulle lära sig ännu mer om samarbete och demokratiska beslut som behövdes ta gemensamt inom grupperna. Men även att lyssna på varandra och skapa en öppenhet och acceptans för varandras olika åsikter.

Elevernas uppgift var att skapa ett namn till sitt parti, en plansch/ logga samt komma fram till vad deras viktigaste mål för en förändring skulle vara. De skulle alltså ta fram förslag på  förbättringar men även kanske svårast av allt att definiera vad deras åsikter skulle vara. Elevernas uppgift var att bilda sig en åsikt om vad de skulle vilja satsa på/ förändra inom skolan, barns rättigheter, miljön samt ett eget område de ville ta upp. Eleverna skulle även skilja på och ge förslag på vilka förändringar som de vill skulle ske i Malmö stad, i hela Sverige samt inom EU. Många av eleverna valde även att väva in FN i diskussionerna kring barnens rättigheter.

“ Rösta på oss för ett gott Sverige, för ett gott liv och för en god framtid. “

Eleverna skulle sedan självklart redovisa sina idéer och partier där arbetsområdet avslutades med en demokratiskt röstningsprocess kring vilket parti man tyckte skulle vinna. Därför var det viktigt att eleverna även tänkte på hur de skulle framföra åsikterna.
Ovan ser ni ett citat från en av grupperna, detta var då deras avslutningsfras.

Vad valde eleverna att satsa på/ vad ville de förändra?

Även om alla gruppernas partier var olika och unika hade de en del gemensamt. Punkter som de helt enkelt var överens om var viktiga och saker som behövdes förändras. Här nedan kan ni se en sammanfattning kring de viktigaste punkterna:

Sjukvården i Sverige: Måste bli bättre, behövs mer resurser då väntetiderna är alldeles för långa. Sjukvårdspersonal förtjänar högre lön.

Skolan i Sverige: Alla partierna tog upp att de ville höja lärarnas löner för att se till att fler lockas att utbilda sig till lärare. Men även att lärare skulle få mer hjälp i klassrummet för att eleverna skulle kunna få hjälp snabbare.

Barns rättigheter: Orättvisorna i världen där barn tvingas jobba, inte får gå i skolan, blir slagna, lever under dåliga förhållande måste sluta. Länder måste hjälpas åt och se till att alla barnen får det bra. “ Vi vill satsa mycket pengar på barns rättigheter för barnen är vår framtid. “

Miljön: Strängare regler kring att slänga skräp i naturen, mer återvinningsstationer och papperskorgar. Att elbilar ska bli billigare.

Prioriteringar och skatt - det svåraste

Eleverna konstaterade ganska snabbt i sina grupper att det som de ansågs behövdes förändras i samhället skulle också kosta mycket pengar. En del valde därför att höja skatten medans andra satt och funderade över om man kunde prioritera bort en del saker för ha pengar över.  Intressanta och kloka diskussioner men väldigt svårt tyckte dem att det var.


" Vi i vårt parti vill satsa extra mycket pengar på barnen för dem är vår framtid. "

Väljer att lyfta detta kloka citat från mina elever ännu en gång. Dem är så kloka och jag tycker att vi bör lyssna mer på barnen. Låta deras röster komma fram mer och bli hörda, fråga eleverna vad dem tycker och varför. Sade till mina elever att jag hade med gott samvete kunnat rösta på samtliga av deras partier och det menar jag verkligen.

Ser fram emot hösten och skolvalet, känns så viktigt att eleverna får känna sig delaktiga. De är en del av samhället, medborgare precis som vi andra och precis som mina elever så klokt sagt är de vår framtid. Lyssnar vi på barnen kommer framtiden bli ljus!Här kan ni se ett av elevernas parti och deras logga. Observera färgerna blått och rött där de tagit
inspiration från dagens partier. Dessa eleverna vill ha en balans mellan de två sidorna.


fredag 4 maj 2018

Så mycket mer än bara en bokstav


Betygshets som leder till stress

Eleverna blir idag konstant bedömda, eleverna har själva uttryckt chocken de fick när de började åk 6 och betygen kom. " Det känns som man blir bedömd hela tiden, " uttryckte några av mina elever under de tidiga utvecklingssamtalen.

Rädslan att misslyckas är stor och detta syns inte minst i samband med de nationella proven. " Men tänk om det inte går bra, tänk om jag får F. " Ont i magen, tårar som rinner och presentationsångest är ett faktum.

2 Maj 2018 

Efter elevernas och vår ledighet blev det skarpt läge direkt när det var dags för näst sista nationella provet, som nu var engelska. Lade märke till hur jag direkt tog in eleverna i klassrummet och malde på hur dagen skulle se ut. Frågade de inte hur de mådde, om de gjort något intressant, berättat att jag saknat dem. Sånt som jag alltid gör annars, varför? Jo för nu var det nationella prov som gällde.

" När får vi reda på vad vi får för betyg? " Detta är första fokus hos eleverna direkt när betygen är skrivna. De vill så gärna veta sin bokstav, samtidigt som många av dem är rädda för dem.

3 Maj 2018

Efter haft funderingar över natten kände jag att jag behövde diskutera detta med eleverna. Började därför dagens lektion med att skriva betyg på ena sidan av tavlan följt av betygen E, C och A med streck emellan. Längst ner skrev jag även samtliga steg, nämligen A, B, C, D, E, F.

Hoppade sedan till andra sidan av tavlan där jag skrev ordet egenskaper. Utan att kommentera det jag skrivit på andra sidan angående betygen frågade jag eleverna vad egenskaper var för något. Efter fått svar berättade jag för dem att jag nu ville att de skulle säga varsin egenskap som de värdesätter och tycker är viktiga, hos sig själv eller hos sina klasskamrater. Förtydligade även att de egenskaper som samhället upplever som negativa kan dem tycka är positiva och det är helt okej. Gick sedan laget runt och alla fick säga sina egenskaper. Rolig, hjälpsam, omtänksam, självsäker och kreativ var bara några av de egenskaper som nämndes. Vi fyllde halva tavlan tillsammans och imponerades sedan över alla fina egenskaper vi skrapat ihop.

Jag vände mig sedan till andra sidan av tavlan där jag skrivit betygen. Frågade eleverna om det fanns några speciella egenskaper som var viktiga att ha för de olika betygsstegen. Efter att eleverna fått tänka ett tag var det någon som sa att exempelvis driven var viktig. Jag frågade var på skalan jag kunde skriva in detta och eleven svarade att det var viktigt på A och C. Eleverna fortsatte en liten stund och sade olika egenskaper under de olika betygen. Jag stoppade dem efter en stund och frågade om jag kunde skriva omtänksam på A, att alla elever som har A är omtänksamma?

Nej uttryckte samtliga elever tydligt. Så kan man egentligen placera in en egenskap i betygen? Nej svarade eleverna lite fundersamma över vad jag sysslade med. Jag berättade sedan målet med övningen.

Målet med övningen

Det jag ville visa med denna övning är hur fantastiska jag tycker alla mina elever är och vilka fina egenskaper de besitter. Stolt och tacksam över att få lärt känna dessa underbara individer. De må få en bokstav av mig men den säger ingenting om vilka fantastiska människor dem är och vilken fin framtid jag tror de kommer ha.

Även om jag inte bara ger en bokstav utan arbetar formativt med målet att tydliggöra hur de kan utvecklas så gynnas det ändå ut i en bokstav i slutändan.

Tror vi alla lärare ibland måste stanna upp och tydliggöra att vi ser dem som mer än bara en bokstav, att vi ser dem som fantastiska individer.

Vill tydliggöra att såklart är betygen viktiga och såklart vill jag att alla mina elever ska lyckas och nå de målen de strävar efter, att de ska göra sitt bästa. Men jag vill också att de ska förstå att dem är mer än en bokstav och att dem kommer komma långt i livet som fantastiska individer. Men även att de lär sig vara stolta och nöjda över att de presterat så bra de kunnat. Att det är utvecklingen som är det viktigaste och att den säger mer än något annat. 

fredag 16 mars 2018

Elevernas nya roll - Nyhetsreporter

Nytt arbetsområde i Geografi 

För några veckor sedan började vi med ett nytt arbetsområde i so:n, nämligen Plattektonik. Vi har fokuserat främst på uppkomsten av vulkanutbrott, jordbävningar och tsunamis. Vi har även diskuterat och pratat om konsekvenserna av de olika, både för människan och för miljön. Vi har pratat både om kortsiktiga konsekvenser samt mer långsiktiga kring hur ett land påverkas exempelvis ekonomiskt av dessa typer av katastrofer.

Vi har haft genomgångar, gemensamma diskussioner samt sett olika kortfilmer för att få en tydligare bild för hur det kan gå till. Slutligen har vi även haft kahoot med frågor rörande detta.


Elevernas gemensamma arbete 

Efter att ha läst utvärderingar från eleverna från förra terminen tyckte majoriteten av eleverna att de hade lärt sig mest när vi pratade om Stormaktstiden och när de sedan fick spela in sina talkshower om detta. Eleverna upplever att de lär sig bra av varandra samt när dem har roligt samtidigt. De tycker det är roligt att sätta sig in i hur det var för att göra det mer verkligt. Denna utvärdering tog jag till mig när jag planerade detta arbetsområde där eleverna har fått i uppdrag att spela in ett nyhetsprogram där de låtsas att antingen ett vulkanutbrott, en jordbävning eller en tsunami skett.

Hur arbetet går till

Det första vi gjorde var att vi lottade grupperna då vi efter en gemensam diskussion kom fram till att cirka fyra i varje grupp var rimligt. Då kunde man ha en kameraman, en rapporter, en expert som förklarar hur det kan uppstå samt en utsatt som varit med om en katastrof. Sedan lottade vi även vilken typ av katastrof som de skulle låtsas ha skett. Eleverna fick sedan sätta sig i sina grupper och skriva manus som ska godkännas av mig innan de börjar filma. Precis som alltid gör eleverna det där lilla extra för att det ska bli så verklighetsliknande som möjligt. Som ni kan se nedan på bilden är rekvisita viktigt för att det ska kännas äkta.

Så än en gång imponeras jag över hur de påbörjar en uppgift med ett sådant entusiasm och med en stor drivkraft att göra det så bra som möjligt. Ska bli så roligt nästa vecka då målet är att de ska vara helt färdiga och spelat in deras nyhetsprogram innan vi sedan går på påsklov.

Tack mina fina elever för jag får ha så roligt tillsammans med er på alla lektioner och för all tid och energi ni lägger ner.

torsdag 22 februari 2018

Eleverna får ta mer plats i klassrummet


Vi är alla olika och måste träna på olika saker för att kunna utvecklas. Något många av eleverna i min klass behöver träna på är att våga stå framför en grupp och samtala och uttrycka sina åsikter. Jag kommer därför att backa tillbaka och låta eleverna ta min plats som lärare under några lektioner framöver. Det kommer även bli en utmaning för mig att vara tyst och inte lägga mig i och låta eleverna få fria tyglar.
Målet med uppgiften är att eleverna ska försöka bli mer säkra på sig själva och helt enkelt våga ta plats. Detta är viktigt inför framtiden, att eleverna vågar dela med sig av sina tankar och åsikter. Dem har alla så kloka tankar som världen behöver få ta del av.

Hur kommer det gå till?
Eleverna kommer få cirka 20-30 minuter som de ska planera en lektion. De ska sedan stå framför klassen och leda den planerade lektionen. Planeringen ska givetvis bli godkänd av mig innan den hålls. Eleverna har fått fria tyglar kring planeringen men att det ska handla om att stärka gemenskapen i klassen. Det ska alltså vara målet med lektionen. De har även själva fått skapa grupperna de vill planera och leda lektionen tillsammans med.

Hur första lektionen gick
I tisdags var det dags för första gruppen där två av eleverna hade gjort en genomtänkt planering. Eleverna började med att skriva tydligt på tavlan vad det skulle handla om. De började med att slänga ut lite påstående och låta de andra i klassen berätta vad de skulle gjort i olika situationer. Ibland gav de frågan till en specifik person och ibland hade dem handuppräckning. Sedan gick de vidare till att dra lappar ur en mugg där de skrivit namnen på eleverna i klassen. En elev fick sedan komma fram till tavlan där de skrev namnet som stod på lappen. Personen som gick fram fick inte se namnet utan skulle försöka gissa vem det var. De andra elevernas uppdrag var att ge eleven vid tavlan ledtrådar kring vem eleven på lappen var. Här var regeln att man skulle berätta saker eleven var bra på. Man fick alltså inte lov att beskriva utseendet utan enbart de positiva egenskaperna kring personligheten.
Det blev många skratt och alla tyckte det blev en lyckad lektion. Eleverna var fantastiskt duktiga på att ge positiva kommentarer om varandra och det märktes verkligen att dem känner varandra.  Det enda problem som uppstod om man nu kan säga att det var ett problem var att strömmen gick mitt under elevernas lektion. Men som proffs fortsatte eleverna hålla i lektionen och resterande hängde på.

Eleverna lär och utvecklar varandra och lärarna
Efter att ha suttit på en föreläsning kring kooperativt lärande under fredagens studiedag kom jag och tänka på mina elevers lektion tidigare under veckan. Efter föreläsaren bett oss att fundera kring hur vi arbetar för att aktivera alla lever i samtal konstaterade jag att det var just det mina elever lyckades med. Något som vi lärare kämpar med varje dag och under varje lektion för att lyckas med. Detta var en självklarhet för eleverna och verkligen alla eleverna var aktiva, delaktiga och uttryckte sina åsikter under lektionens gång. Än en gång imponeras jag av mina elever och lär mig av dem.

Det är det som är så fantastiskt, utbytet av kunskaper. Självklart lär lärarna ut kunskaper till eleverna men eleverna lär mig minst lika mycket tillbaka. Vi lär av varandra och utvecklas tillsammans. Tack min fina klass för allt ni lär mig varje dag!

torsdag 25 januari 2018

Att lära för livet

Hur är det att vara hindu? 


På so:n har vi denna terminen startat upp med religionskunskap med fokus på världsreligionerna. Då eleverna tidigare läst om de Abrahmitiska religionerna har vi nu börjat läsa om hinduismen. Vi har fokuserat mycket på att undersöka religionens uppståndelse i Indien men också sett till hinduismens spridning runt om i världen. Hur ser livet ut för en hindu och kan det se olika ut för olika människor? Vad är viktigt inom religionen och varför? Detta är exempel på frågor vi har diskuterat på lektionerna. Vi har även arbetat mycket med centrala begrepp som hör till religionen då det blev många nya begrepp som eleverna inte hört talas om tidigare. Dessa begreppen hjälper eleverna att förstå religionen och dess innebörd.


Religioner är olika men ändå lika 


Uppgiften som eleverna fått med koppling till arbetsområdet kring hinduismen är en par- uppgift. Eleverna ska gemensamt undersöka hur det är att vara hindu, men även hur det är att tillhöra en annan religion. De har själva fått välja en av de Abrahmitiska religionerna som dem tillsammans med hinduismen ska gå in mer på djupet med. Målet med denna uppgift är att dem får förståelse för andra människor. Uppgiften går till så att de samlar tillsammans information om båda religionerna för att sedan finna både likheter och skillnader mellan religionerna. Examinationen sker sedan muntligt där dem ska hålla ett samtal kring de två religionerna de undersökt. En i gruppen kommer presentera och sätta sig in i hur det är att vara hindu och den andra presenterar den andra religionen. Avslutningsvis gör dem en gemensam jämförelse. De ska spela in vad dem säger och alltså föra ett samtal med varandra. Deras samtal spelar dem in som en podcast

Att lära för livet

Förhoppningarna för denna uppgift handlar om att eleverna ska lära sig nya saker, få en ökad förståelse för människor samt lära sig för livet. Alltså att dem bara inte ska kunna det under tiden som vi arbetar utan  ta med sig kunskaperna resten av livet och att ha nytta av dem.

Många gånger frågar eleverna när dem ska ha prov, alltså när dem ska kunna detta till. Men tanken är att dem ska lära sig för livet och inte bara inför ett prov.

Ser fram emot att lyssna på deras samtal med varandra och få höra vad dem lärt sig :)

Förr, nu och i framtiden

Nu har det gått några veckor sedan eleverna och jag bytte roller. Eleverna har nu haft sina lektioner för varandra om klimatzonerna. Som van...